Kontaktujte nás
Stavebná technológia VSTStanovujeme nové štandardy

Priemyselne prefabrikované prvky VST sú navrhnuté individuálne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Počas celého procesu priemyselnej prefabrikácie je zaručená najvyššia presnosť. Na stavbe sa práce minimalizujú na montáž a betonáž prvkov. Po tomto procese sa betónové jadro trvalo spojí s cementotrieskovými doskami.

S nami je čas na Vašej strane

Technológia VST

Inovatívne prvky VST (v preklade: technológia kompozitného debnenia) sú vyrobené z cemento-trieskových dosiek s hrúbkou 24 mm, ktoré pozostávajú zo 70% cementu a 30% drevených častíc

  • Priemyselne prefabrikované prvky VST sú navrhnuté individuálne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.
  • Počas celého procesu priemyselnej prefabrikácie je zaručená najvyššia presnosť.
  • Na stavbe sa práce obmedzujú iba na montáž a betonáž prvkov.
  • Po tomto procese sa betónové jadro trvalo spojí s cementotrieskovými doskami. To znamená, že komponenty VST tvoria kompozitný plášť, ktorý zostáva v konštrukcii ako takzvané „trvalé debnenie“.
  • Vďaka nízkej hmotnosti prvkov VST môže jeden kamión naložiť až 190 m² stien VST alebo 490 m² dosiek VST.
  • Závod VST v Nitre má dodaciu vzdialenosť až 2000 km.

Výhody technológie VST

Rýchlosť

Vďaka vysokému stupňu priemyselnej prefabrikácie a eliminácii debnenia sa čas výstavby môže skrátiť až o 50 % v porovnaní s inými stavebnými metódami.

Energetická úspora

Technológia VST má vysokú vzduchotesnosť, čo šetrí náklady na vykurovanie a chladenie. Okrem toho majú prvky VST tepelnoizolačný účinok.

Nákladová úspora

Vďaka premiestneniu pracovných krokov do závodu VST sa už práce nemusia vykonávať na stavenisku. Skracuje sa tým čas výstavby aj náklady.
Zobraziť ďalšie výhody

Kompatibilita

Systém VST je kompatibilný so stavebnými metódami, ako betónové prefabrikáty alebo kombinácia s drevenými konštrukčnými prvkami.

Flexibilita

Systém VST dokáže každý prvok vyrobiť na milimeter presne podľa zadania zákazníka. Možné sú aj špeciálne prvky, ako napríklad oblé konštrukcie.

Bezpečnosť a čistota

Presunutím mnohých pracovných krokov do bezpečného prostredia závodu VST sa zvyšuje bezpečnosť na stavenisku a znižuje odpad na stavenisku na minimum.

Ohňovzdornosť

Vďaka nehorľavému povrchu cemento-trieskových dosiek a betónového jadra je prvkom VST zaručená rozsiahla protipožiarna ochrana.

Monolitické stavby

Budovy VST sú masívne železobetónové konštrukcie, ktoré majú monolitické betónové jadro (to znamená, že betónové jadro plynule prechádza celou budovou).

Predpríprava na maľovanie

Prvky VST majú hladký povrch pripravený na maľovanie. Vyplnenie alebo omietnutie preto nie je potrebné. Iba v oblasti spojov sa používa špecifická štruktúra náteru.

Výrobný proces

Výrobný proces prvkov VST je vykonávaný na dvoch linkách: poloautomatickej a automatickej linke. Okrem týchto liniek je súčasťou závodu aj dielňa na zámočnícke práce a ohýbacie práce ocele. Všetky procesy sú softvérovo prepojené a spolupracujú pri vytvorení finálnych prvkov VST.

Výrobné vstupy

Cemento-trieskové dosky

Výstužné siete a pletivo

Oceľ valcovaná za horúca

Lepidlo a skrutky

Proces výroby

Manuálna linka

Na tejto linke sa vyrábajú neštandardné VST prvky (steny, atiky, nosníky, stĺpy, prípadne schodiská a pod.) ktoré sú vyrábané podľa individuálneho želania zákazníka. Základom manuálnej linky je univerzálna píla s automatickým podávacím systémom a vákuovým manipulátorom. Píla je umiestnená v strede oboch výrobných liniek a reže cementotrieskové dosky na potrebný rozmer. Vyrezávajú sa tu aj potrebné otvory (napr. pre okná alebo dvere, elektrodózy a iné technologické otvory).

Po vykonaní rezov sa cementotrieskové dosky presunú na pracovisko skrutkovanie, kde sa naskrutkujú špeciálne vyvinuté oceľové dištančné profily. Dištančné profily sa pripevňujú pozinkovanými skrutkami so zapustenou hlavou bez toho, aby skrutky prenikli do povrchu prvkov zvnútra. Tým sa zachováva nepoškodený pohľadový povrch dosky, ktorý je už pripravený na maľovanie, prípadne aplikáciu tenkovrstevnej stierky.

Po naskrutkovaní dištančných profilov sa polovice prvkov vložia do lisu. Výstužné siete sa inštalujú pred lisovaním. Okrem toho sa do prvkov inštalujú elektrické potrubia (vrátane elektrických dóz), rôzne prechodky a prestupy, prípadne aj vykurovacie a sanitárne potrubia. Po montáži všetkých komponentov sa obe polovice prvkov zlisujú k sebe, pričom dištančné profily sa navzájom trvalo spoja pomocou systému zakliknutia.
Potom sa vyrábaný prvok (stena, stĺp, nosník a pod.) presunú na dokončovaciu stanicu, kde sa prvok finálne dokončí podľa projektovej dokumentácie tak, že je pripravený na transport a osadenie na stavbe.

Po vykonaní výstupnej kontroly je prvok naložený do prepravného stojana.

Automatická linka

V roku 2012 skupina VST dosiahla významný pokrok v ďalšom vývoji technológie: vyvinula a uviedla do praxe nový proces, ktorý umožňuje automatizovanú výrobu komponentov VST. Tento proces bol zaregistrovaný ako celosvetový patent. Výrobný závod v Nitre patrí svojou technológiou výroby k moderným a s rozlohou takmer 17 000 m2 sa radí k najväčším závodom na výrobu stavebných komponentov, ako sú steny a stropy, v Európe.

Vo výrobnom závode VST v Nitre sa patentovaný systém kompozitného debnenia VST kompletne priemyselne prefabrikuje ako off-site construction podľa individuálnych projektov zákazníkov. Automatizácia výrobného závodu predstavuje technologický prelom v industrializácii výroby stavebných prvkov, pretože celý výrobný proces je vďaka nej oveľa efektívnejší a šetrí zdroje. Na jednej strane sa znižuje spotreba surovín pri výrobe a na druhej strane sa znižuje potreba pracovnej sily. Automatizácia tiež výrazne zvýšila celkovú výrobnú kapacitu závodu v Nitre.

Prevádzka automatickej linky

Cementotrieskové dosky so štandardným rozmerom 1200mm x 3200mm sa manipulačným robotom umiestnia na dopravníkový systém, kde sa vykoná kontrola vstupného materiálu - dosky. Dosky sa automaticky posúvajú cez stroj na opracovanie hrán, v ktorom sa pri prechode vyfrézuje pero a drážka na oboch dlhých hranách dosky a potom sa nanesie lepidlo. Jednotlivé dosky sa stiahnu k sebe a zlisujú, čím sa vytvorí ''nekonečná'' doska.

Po spojení štandardných doskových prvkov sa ''nekonečná'' doska okamžite nareže na požadovanú dĺžku stenového prvku. Ďalšou operáciou je vyrezanie všetkých potrebných otvorov (okenné či dverné otvory, otvory pre elektrodózy či rôzne prechodky vzduchotechniky, či iné technologické otvory). Všetky tieto rezy sa vykonávajú vodným lúčom, pričom rezanie touto technológiou prináša nespočetné výhody. Vysoká presnosť +/-0,5mm, rezanie komplikovaných tvarov, možnosť rezania šikmých rezov, žiadna tepelná zmena materiálu, šírka rezu 1,5mm, bezprašnosť a pod.

Dva skrutkovacie roboty s uchopovacími zariadeniami špeciálne prispôsobenými pre dištančné profily súčasne naskrutkujú dištančné profily na dosky. Po preklopení dosiek do vertikálnej polohy sa premiestnia dosky na pracovisko, kde sa osadí výstuž a všetky potrebné komponenty podľa výrobnej dokumentácie (elektrické potrubia, elektrodózy, prepravné závesy, prípadne sanitárne a vykurovacie potrubie, atď.). Obe polovice steny sa potom zlisujú k sebe. Hotové steny sa pomocou stropného žeriavu zavedú do dokončovacej stanice, kde sa vykoná finálne ukončenie práce na stene, prebehne výstupná kontrola a stena sa premiestni do prepravného stojanu.

Automatizovanú výrobnú linku riadi špeciálne vyvinutý softvér. Plány prvkov, ktoré sa majú vyrobiť, sa najprv vytvoria pomocou plánovacieho softvéru. Potom sa údaje odošlú do riadiaceho počítača, pomocou ktorého sa dané VST prvky vyrobia."

Kovovýroba VST

Všetky dištančné spojky, pomocné prvky a výstužné prvky potrebné na výrobu a prepravu sa vyrábajú alebo spracúvajú v zámočníckej dielni VST. Závod VST potrebuje na výrobu len potrebné suroviny, ako sú oceľ vo zvitkoch a betonárska oceľ. Na lisovacej linke sa vyrobia potrebné spojovacie prvky, pričom rôzne lisovacie nástroje umožňujú výrobu rôznych veľkostí dištančných profilov. To znamená, že hrúbka stien VST sa môže meniť podľa potreby v závislosti od požiadaviek zákazníkov. Spoločnosť VST disponuje aj dielňou na strihanie a ohýbanie stavebnej ocele, ktorú spracováva na automatickej ohýbacej linke – strmienkovačka.

Transport

Spoločnosť zabezpečuje aj dodávku a prípadnú montáž vyrobených prvkov VST. Súčasťou transferu je aj vzdelávací program v oblasti montáže a manipulácie s komponentami VST, ktorý prebieha súbežne s dodávkou a montážou komponentov VST.
Prehrať video (SK)Prehrať video (EN)
Ako to vyzerá v praxi?

Pracovný postup

Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
1. Vykladanie
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
2. Presun na stavenisko
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
3. Príprava podložiek
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
4. Tesnenie
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
5. Umiestnenie
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
6. Zarovnanie
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
7. Spevnenie rohov
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
8. Spevnenie spojov
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
9. Príprava VST stropu
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
10. Inštalácia stropných panelov
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
11. Inštalácie v strope
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
12. Armovanie stropu
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
13. Dokončenie inštalácií
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
14. Inštalácia prefabrikátov
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
15. Betónovanie
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
16. Dokončenie betonáže
Konštrukčné komponenty VST
- Pracovný postup
17. Minimalizácia presunov
Komplexné riešenia

Konštrukčné komponenty VST

Stavebné prvky VST spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu, sú výrazne ľahšie ako bežné betónové prvky a vyznačujú sa jednoduchou a rýchlou montážou. Vysoký stupeň prefabrikácie skracuje čas výstavby bez toho, aby obmedzoval slobodu zákazníka pri navrhovaní. Patentovaný systém zloženého debnenia VST je vhodný pre všetky nosné a nenosné konštrukcie. V závislosti od požiadaviek možno vyrábať stavebné prvky, ako sú steny (zvislé alebo šikmé), dosky (vodorovné alebo šikmé), stĺpy, nosníky, debnenie, schody a špeciálne prvky.

Steny

Steny VST sa skladajú z dvoch cementotrieskových dosiek s hrúbkou približne 24 mm, ktoré sú navzájom spojené špeciálnymi dištančnými profilmi. V prípade potreby je možné do stien VST zabudovať výstuž, prázdne elektrické potrubie, ako aj vykurovacie a sanitárne potrubie. Steny sa vyrábajú podľa individuálneho výrobného plánu. Všetky otvory a prestupy (napr. pre dvere, okná, prázdne elektrické potrubie atď.) sa vyrežú vo výrobnom závode. Hrúbka steny je variabilná v závislosti od konštrukčných požiadaviek. Na stavbe sa dutina medzi dvoma cementotrieskovými doskami vyplní betónom. Tým sa betónové jadro natrvalo spojí s cementotrieskovými doskami. Steny VST sa spravidla používajú ako nosné steny.

Stropy

Stropy VST sú rýchla povrchová úprava podkladu. Na stavenisko sú dodané a položené cementotrieskové dosky, na ktoré boli vo výrobnom závode priskrutkované špeciálne nosníky z oceľových klobúkových profilov. Na stavenisku sa na bežné podkladové dosky umiestnia len debniace prvky a po inštalácii výstuže na mieste sa zabetónujú. Výška profilov je jednotne 50 mm a celková hrúbka dosky je 75 mm (bez ohľadu na hrúbku betónovej vrstvy). Pri strope VST sa už vo výrobe zohľadňujú aj otvory, aby sa zabezpečil jednoduchý a bezproblémový proces inštalácie.

Nosníky

Nosník VST bez námahy preberá zaťaženie od stropov, oblúkov alebo stien a prenáša ho staticky rozumným spôsobom. Skladá sa z troch cementotrieskových dosiek, ktoré sú navzájom spojené dištančnými profilmi alebo kovovými konzolami, ako aj z výstuže namontovanej z výroby podľa statických požiadaviek. Rozmery nosníka VST sú ľubovoľne voliteľné a aj pri maximálnej dĺžke 13 m je dostatočne pevný na to, aby podoprel akúkoľvek budovu.

Schodiská

Schodisko VST sa dá bez námahy namontovať hneď na začiatku stavebných prác. To ušetrí nielen nepríjemné núdzové riešenia ako používanie rebríkov, ale aj zvýši bezpečnosť na stavbe. Pozdĺžniky a spodné časti schodiska VST sú vyrobené z cementotrieskových dosiek, stúpačky z dreveného debnenia. Rovnako ako pri všetkých prvkoch VST je výstuž nainštalovaná už z výroby a nie je potrebné vykonávať ďalšie pracovné kroky. Po premiestnení schodiska ho stačí vybetónovať a po vytvrdnutí betónu odstrániť drevené debnenie. Schodisko je možné omietnuť alebo obložiť dlaždicami podľa vlastného uváženia. Schodiská VST sú vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri a sú navrhnuté úplne podľa želaní zákazníkov. Výhodou je možná kombinácia s rôznymi akustickými riešeniami.

Stĺpy

Stĺpy VST s maximálnym obvodom 2,8 m zvládnu akúkoľvek výzvu. Okrem toho možno stĺpy VST kombinovať s vyrábanými dierovacími hlavami. Stĺpy VST sa ľahko a rýchlo montujú a po zabetónovaní sa úplne integrujú do budovy, a to nielen vizuálne.

Strešné vikiere

Či už s jednoduchým alebo dvojitým ohybom, strešný vikier VST sa vyrobí na mieru podľa želaní a požiadaviek zákazníka a nie je potrebné zdĺhavé a časovo náročné debnenie na stavbe. Výrez okna z výroby tiež zaručuje, že zasklenie presne sedí a nie sú potrebné prácne úpravy.

Debnenie

Cementotrieskové dosky s hrúbkou 24 mm, ktoré slúžia ako základ všetkých prvkov VST, možno použiť ako debnenie (zložené alebo debniace) alebo ako samostatný prvok, napr. pre vyvýšené záhony alebo nenosné prvky. V interiéri sú po montáži pripravené na natieranie a nevyžadujú žiadne ďalšie tesnenie. Prvky sa štandardne dodávajú s dĺžkou 100 cm a šírkou 62,5 cm a vážia 35 kg/m². Iné veľkosti sú k dispozícii na vyžiadanie.

Vetracie šachty

Vetracia šachta VST zabezpečuje prívod a/alebo odvod vzduchu tam, kde to nie je možné pomocou okien, alebo slúži ako spojenie s vonkajším vzduchom na inteligentné vetranie obytného priestoru. Vetracie a svetelné šachty VST môžu byť tiež tepelne oddelené, takže tu nie je potrebná izolácia, čím sa šetria náklady a čas.

Špeciálne prvky

Okrem širokej ponuky testovaných konštrukčných prvkov VST si zákazníci môžu vybrať aj špeciálne riešenia na mieru. Pomocou prefabrikovaných prvkov VST možno okrem iného realizovať balkóny, vnútorné steny, podkrovia, inštalačné steny a mnohé ďalšie. Vďaka tomu je možné v systéme VST vytvoriť kompletnú škrupinovú konštrukciu - prvky kompozitného debnenia VST sa dajú navzájom kombinovať a umožňujú tak konzistentné riešenie. Všetky špeciálne prvky sa dajú navrhnúť individuálne a vyrábajú sa v poloautomatickej časti závodu. To znamená, že sa dajú vyrobiť a prispôsobiť presne podľa požiadaviek zákazníka.

VST Production

O spoločnosti

Ambícia

Naše nadšenie pre spoločný cieľ nás ženie vpred.

Vízia

Chceme ponúknuť cenovo dostupný a udržateľný životný priestor pre budúce generácie.

Misia

Vyvíjanie udržateľných stavebných komponentov šetriacich zdroje.

Prvá automatizovaná výrobná linka VST BUILDING TECHNOLOGIES AG bola otvorená v Nitre na Slovensku na jeseň roku 2013. Ide o najmodernejší a najväčší závod – s rozlohou takmer 17 000 metrov štvorcových – na výrobu stavebných prvkov, ako sú steny a dosky v Európe.

Vo výrobnom závode VST v Nitre vyrábame patentovaný systém kompozitného debnenia VST pre „výstavbu mimo stavby“ podľa individuálnych projektov zákazníkov. Automatizácia výrobnej linky predstavuje technologický prelom v industrializácii výroby komponentov, pretože robí celý výrobný proces oveľa efektívnejším a úspornejším. Na jednej strane sa znižuje využitie surovín pri výrobe a na druhej strane sa znižuje potreba pracovnej sily. Automatizácia výrazne zvýšila aj celkovú výrobnú kapacitu závodu v Nitre.

Kľúčové trhy

Konštrukčné komponenty VST
Skupina VST má dlhoročné skúsenosti na trhu s technológiou kompozitného debnenia a ponúka staviteľom riešenia šité na mieru pre modernú výstavbu vďaka inovatívnej patentovanej technológii, ako aj vďaka komponentom, ktoré sú prispôsobené konkrétnemu projektu.

Technológia VST sa používa predovšetkým v bytovej výstavbe. Okrem dodávok stavebných prvkov ponúka spoločnosť VST aj hrubú stavbu a inžinierske služby pre stavebné projekty. V Nemecku a Rakúsku ponúka VST aj všetky stavebné služby až po stavbu na kľúč...
Čítať viac...
Napríklad stavebný projekt na ulici Universumstraße vo Viedni, v ktorom bolo 46 bytov postavených technológiou VST, získal v roku 2012 rakúsku štátnu cenu za architektúru a udržateľnosť. Aj to dokazuje kompetencie skupiny VST v oblasti kvalitnej a zároveň ekologicky udržateľnej výstavby.

Vo Švédsku, ďalšom kľúčovom trhu skupiny VST, sa dodávajú prvky VST priamo zo závodu v Nitre. Následné stavebné služby, ako je montáž a betonáž prvkov na mieste, vykonáva spoločnosť VST Nordic AB. Jedným zo zákazníkov VST vo Švédsku je stavebná skupina Skanska, jedna z najväčších stavebných spoločností v Európe, ktorá už realizovala viac ako 30 projektov s komponentmi VST. Patrí sem aj najväčší hotelový projekt v Škandinávii, Clarion Sign v Štokholme s 558 izbami. Skupina VST dodala pre tento projekt celkovo 19 500 metrov štvorcových stien a 23 200 metrov štvorcových stropov. Skupina VST získala vedúce postavenie na trhu v oblasti bytovej výstavby v Štokholme.
Konštrukčné komponenty VST
Precíznosť môže byť taká jednoduchá

Výrobný závod v Nitre

Prvá automatizovaná výrobná linka VST BUILDING TECHNOLOGIES AG bola otvorená v Nitre na Slovensku na jeseň roku 2013. Ide o najmodernejší a najväčší závod – s rozlohou takmer 17 000 metrov štvorcových – na výrobu stavebných prvkov, ako sú steny a dosky v Európe.

Vo výrobnom závode VST v Nitre vyrábame patentovaný systém kompozitného debnenia VST pre „výstavbu mimo stavby“ podľa individuálnych projektov zákazníkov. Automatizácia výrobnej linky predstavuje technologický prelom v industrializácii výroby komponentov, pretože robí celý výrobný proces oveľa efektívnejším a úspornejším. Na jednej strane sa znižuje využitie surovín pri výrobe a na druhej strane sa znižuje potreba pracovnej sily. Automatizácia výrazne zvýšila aj celkovú výrobnú kapacitu závodu v Nitre.

Výsledok hovorí za všetko

Naše referencie

Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie
Konštrukčné komponenty VST
- referencie

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o technológiu VST alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať. Stačí vyplniť a odoslať formulár nižšie a náš obchodný zástupca Vás bude kontaktovať.


    Odoslaním formulára dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov pre kontaktné účely. Viac informácií na stránke Zásady ochrany osobných údajov

    cloud-uploadbubblerocketearthchevron-downchevron-leftchevron-rightmenu-circlecheckmark-circlecross-circlechevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram